Evidencija radnog vremena K-Time K Time iDEV Bijeljina
Evidencija radnog vremena K-Time K Time iDEV Bijeljina
Evidencija radnog vremena K-Time K Time iDEV Bijeljina

Šta je K-Time?

je mobilna aplikacija namjenjena za vođenje evidencije o prisustvu zaposlenih na radu koja se u potpunosti upravlja pomoću internet informacionog sistema JUST CUBE (ERP Cloud platform). Ima široke mogućnosti definisanja različitih radnih planova i rasporeda.

Najviše ga ističe pregledan grafički prikaz događaja i obračuna koji omogućavaju uvid u događaje i strukturu prisutnosti. Korisnički interfejs i operativni postupci namjenjeni su trenutnoj i aktuelnoj evidenciji – podaci se obrađuju u realnom vremenu.

Prilagodljivost različitim potrebama korisnika osigurana je mnoštvom podesivih parametara, rasporedima, kalendarskim događajima koji se mogu prilagoditi različitim pravilima obračuna.

Praćenje radnog
vremena

Upravljanje radnim vremenom se vrši kroz web, jedino što Vam je potrebno je pretraživač i pristup internetu.

Planiranje radnog vremena

Planiranje rasporeda zaposlenih složen je proces koji ne nudi jedno ili jednostavno rješenje.

Analitika


Podatke iz evidencije radnog vremena možete upotrijebiti za prikaz ključnih indikatora.

Prijava i odjava

Za prijavu/odjavu zaposlenih na sistem nisu potrebne nikakve dodatne hardverske komponente. Potrebno je da zaposleni posjeduje pametni telefon i K-TIME aplikaciju.

Terminali

Mjesto za prijavu na sistem predstavlja virtuelni terminal (GPS lokacija) a ukupni broj virtuelnih terminala definise svaki poslodavac individualno prema potrebama kompanije.

Brzina i efikasnost

K-TIME aplikacija omogućava da se u istom momentu prijave/odjave svi zaposleni u kompaniji. Ne stvaraju se redovi i gužve za prijavu/odjavu.

Prihvatljiva cijena

Cijena implementacije sistema za prosječnu kompaniju (10 zaposlenih) iznosi cca 150 eura/god a za kompanije sa nekoliko stotina zaposlenih vrši se korekcija cijene na niže platne razrede u skladu sa brojem zaposlenih.

K-Time Registracija | iDEV Bijeljina
K-Time Terminali | iDEV Bijeljina
K-Time Prijava na terminal | iDEV Bijeljina
K-Time Pregled prometa | iDEV Bijeljina

Cjenovnik

Enterprise level 1

-do 25 licenci
-tehnička podrška 5h mjesečno
-Hosting&Cloud neograničen
-izvještaji

4€  

Licenca/mjesečno

Enterprise level 2

-od 25 do 100 licenci
-tehnička podrška 10h mjesečno
-Hosting&Cloud neograničen
-izvještaji

3€  


Licenca/mjesečno

Enterprise level 3

-od 100 do 250 licenci
-tehnička podrška neograničena
-Hosting&Cloud neograničen
-izvještaji

2€  


Licenca/mjesečno

iDEV

Zakažite besplatan
test aplikacije K-Time